Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING Santiline

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 maart 2019.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en met welk doel we deze gegevens verzamelen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Santiline. U dient zich ervan bewust te zijn dat Santiline niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Santiline respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW-gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Communicatie

Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Santiline Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verstrekking van informatie aan derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze dienst zijn:

– de beheerder van het platform

– de accountant

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

U kunt bij ons geen persoonlijk account aanmaken waar u zelf uw persoonsgegevens in heeft verwerkt. Daarom beschikken wij niet over mogelijkheden om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Wij gebruiken slechts de informatie die u heeft aangeleverd voor het verwerken van uw order en bewaren deze gegevens voor de wettelijke termijn van 7 jaar, dit in verband met de aangifte voor de belastingdienst.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Betalingen Ideal

U betaalt uw bestelde goederen via de betaaldienstverlener Mollie. Als financiële instelling verwerkt Mollie een grote hoeveelheid gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van Mollie. Zowel deze klant als de consument zijn voor Mollie van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Mollie dan ook van groot belang. Zie verder de Privacyverklaring van Mollie https://www.mollie.com/nl/privacy